Styrelsen

Kungfu Stockholm Grundades 2011 med syftet att bedriva kinesisk kampkonst/kampsport på ett sätt att det passar alla typer av ändamål dvs bedriva träning för motionären, tävlingsmänniskan och den kulturellt intresserad. Vårt måtto är: Kungfu är roligt!

Ordförande: Mathias Sandström
Vice ordförande: Rikard Elofsson
Sekreterare: Lars Sjödin
Kassör: Niklas Borgh