Qin na: Lås, bryt och svaga punkter

Qin na eller seizing and grasping kallas den grupp av tekniker som går ut på att kontrollera eller attackera motståndarens leder, muskler eller nervpunkter. Det är en mycket bred grupp tekniker som innehåller allt från handlås och nacklås till slag eller grepp på nervpunkter.

Ibland delas teknikerna upp ytterligare efter vad målet med tekniken är. Qin eller seizing avser alla lås och tekniker som är till för att kontrollera motståndaren. Ett klassiskt polislås eller armbågslås ingår i den här gruppen. Na eller grasping inbegriper alla tekniker där man skadar eller orsakar motståndaren smärta genom att t.ex bryta en led i fel riktning eller slå på ömtåliga punkter. Point striking, slag mot nervcentra, är ett exempel på en grasping teknik.

Skillnaden mellan qin och na kan vara hårfin då samma teknik kan användas för att antingen låsa eller skada motståndaren. Ett konstant tryck mot armbågen kan användas för att kontrollera motståndaren och tvinga ner honom (seizing) men ett kraftfullt slag kan bryta armbågen och skada motståndaren (grasping).

Lås eller slag mot armbågen

De vanligaste målen för teknikerna är att attackera motståndarens leder, muskelfästen eller ömma punkter. Lederna attackeras ofta genom att vrida eller böja dem mer än vad de klarar av. När leden inte kan röra sig mer blir den fastlåst och motståndaren måste följa dina rörelser för att inte orsaka skada på leden. Denna typ av tekniker kräver en god känsla för hur mycket och åt vilka håll kroppen kan böja sig.

Maximalt vriden överarm.

En annan stor grupp tekniker går ut på att orsaka smärta genom att t.ex greppa muskler, slå på nervpunkter eller vrida extremiteter i obehagliga positioner. Målet är att antingen skada motståndaren eller att orsaka så mycket smärta att de tappar koncentrationen. Alla som slagit knäet i en bordskant vet hur det känns när man träffar rätt och hur svårt det är att tänka på annat när det händer.

Ofta kan teknikerna förstärka eller komplettera varandra. Till exempel kan man greppa en öm punkt som distraktion för att få tid att applicera ett lås. Det omvända gäller också och har man väl fått in ett lås kan point striking användas för att hindra  motståndaren att komma ur det.

Point strike

Qin na tekniker tillhör några av de svåraste teknikerna att träna och utföra. De är svåra att utföra då de kräver att man manipulerar motståndaren i rätt position innan tekniken utförs. När ett läge väl visar sig krävs det precision, snabbhet och stor vana för att utföra tekniken rätt. Som utövare måste man därför kunna andra tekniker som slag och sparkar för få motståndaren i ett läge där en qin na teknik kan appliceras.

Träningen måste utföras med större försiktighet än vid vanlig slagträning då skaderisken är större. Har man väl fått in ett bra lås på motståndaren krävs det mycket lite extra kraft för att skada. Ett misstag kan därmed skada din träningskompis.

Slutsatsen är ändå att det är några av de roligaste teknikerna att träna då man kan få oväntat bra resultat med väldigt lite kraft.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *