Category Archives: Bagua

Qin na: Lås, bryt och svaga punkter

Qin na eller seizing and grasping kallas den grupp av tekniker som går ut på att kontrollera eller attackera motståndarens leder, muskler eller nervpunkter. Det är en mycket bred grupp tekniker som innehåller allt från handlås och nacklås till slag eller grepp på nervpunkter.

Ibland delas teknikerna upp ytterligare efter vad målet med tekniken är. Qin eller seizing avser alla lås och tekniker som är till för att kontrollera motståndaren. Ett klassiskt polislås eller armbågslås ingår i den här gruppen. Na eller grasping inbegriper alla tekniker där man skadar eller orsakar motståndaren smärta genom att t.ex bryta en led i fel riktning eller slå på ömtåliga punkter. Point striking, slag mot nervcentra, är ett exempel på en grasping teknik.

Skillnaden mellan qin och na kan vara hårfin då samma teknik kan användas för att antingen låsa eller skada motståndaren. Ett konstant tryck mot armbågen kan användas för att kontrollera motståndaren och tvinga ner honom (seizing) men ett kraftfullt slag kan bryta armbågen och skada motståndaren (grasping).

Lås eller slag mot armbågen

De vanligaste målen för teknikerna är att attackera motståndarens leder, muskelfästen eller ömma punkter. Lederna attackeras ofta genom att vrida eller böja dem mer än vad de klarar av. När leden inte kan röra sig mer blir den fastlåst och motståndaren måste följa dina rörelser för att inte orsaka skada på leden. Denna typ av tekniker kräver en god känsla för hur mycket och åt vilka håll kroppen kan böja sig.

Maximalt vriden överarm.

En annan stor grupp tekniker går ut på att orsaka smärta genom att t.ex greppa muskler, slå på nervpunkter eller vrida extremiteter i obehagliga positioner. Målet är att antingen skada motståndaren eller att orsaka så mycket smärta att de tappar koncentrationen. Alla som slagit knäet i en bordskant vet hur det känns när man träffar rätt och hur svårt det är att tänka på annat när det händer.

Ofta kan teknikerna förstärka eller komplettera varandra. Till exempel kan man greppa en öm punkt som distraktion för att få tid att applicera ett lås. Det omvända gäller också och har man väl fått in ett lås kan point striking användas för att hindra  motståndaren att komma ur det.

Point strike

Qin na tekniker tillhör några av de svåraste teknikerna att träna och utföra. De är svåra att utföra då de kräver att man manipulerar motståndaren i rätt position innan tekniken utförs. När ett läge väl visar sig krävs det precision, snabbhet och stor vana för att utföra tekniken rätt. Som utövare måste man därför kunna andra tekniker som slag och sparkar för få motståndaren i ett läge där en qin na teknik kan appliceras.

Träningen måste utföras med större försiktighet än vid vanlig slagträning då skaderisken är större. Har man väl fått in ett bra lås på motståndaren krävs det mycket lite extra kraft för att skada. Ett misstag kan därmed skada din träningskompis.

Slutsatsen är ändå att det är några av de roligaste teknikerna att träna då man kan få oväntat bra resultat med väldigt lite kraft.

Baguas åtta metoder

En av de grundläggande idéerna i bagua är kontinuerlig rörelse. När man kommer i kontakt med motståndaren förändrar man sin rörelse allteftersom det krävs. Man kan säga att det finns åtta olika metoder för att förändra rörelsen, eller åtta strategier för att komma vidare. I praktiken blandar man fritt, men man låter en metod dominera hela tiden. Dessa metoder omnämns ibland med namnen på sina associerade trigram eller de djur som karakteriserar deras anda, men det finns mer lättbegripliga beteckningar. Vi har inga officiella översättningar från kinesiskan, så engelska får duga. Beskrivningarna nedan tar upp några aspekter av varje princip.

Interlocking – kan översättas med sammanlänkad, både i betydelsen att varje attack är förberedelse för nästa, så att det inte finns några glapp, men även att man positionerar sig så att motståndaren inte kommer åt att anfalla. Representeras av lejonet.

Moving with the force – följer med motståndarens kraft och rörelse, dels för att förlänga hans kraft så att han kommer ur balans, men även för att kunna anfalla i luckorna när motståndaren byter riktning. Attackerna snärjer motståndaren. Respresenteras av ormen.

Turning the back – attackerar på reträtten, ofta genom en manöver som kan verka spela motståndaren i händerna, men som tillåter en motattack ur en oväntad vinkel. Representeras av björnen.

Lifting and holding – får motståndaren ur balans och öppna upp honom med ena handen så att den andra kan slå. Representeras av “long”, den kinesiska draken.

Windmill – växlar sida och riktning hela tiden. Efter att ha slagit från höger till vänster byter man genast håll och slår från vänster till höger, eller upp-ner, fram och tillbaka. Har även betydelsen av att man skiftar kroppen från sida till sida för att hitta luckor. Representeras av “feng” en mytologisk fågel, brukar översättas med fenix.

Lying step – använder långa steg och snabba växlingar av höjden, både för att få kraft i slag och för att få motståndaren ur balans, eller för att undvika en attack. Representeras av tuppen.

Reversing the body – liknar moving with the force då man följer med motståndaren, men i reversing the body leder man motståndaren in i tomhet i stället för att snärja eller binda upp honom, och det finns även aspekten att man återvänder och anfaller samma mål så att säga från andra hållet om man inte nådde fram med den första attacken. Representeras av qilin, ytterligare ett mytologiskt djur som brukar översättas med enhörning även om kimera kanske passar bättre.

Enfolding – använder alternerande ihopsjunkande och expanderande rörelser för att rycka ned motståndaren, ofta med ett slag samtidigt. Representeras av apan.