Category Archives: Uncategorized

Seminariet med Lü i Påskas

Seminariet som med tanke på att det var påskafton och påskdagen var det ändå relativt välbesökt. Vi tränade i fina lokaler mitt inne i Stockholms centrum med närhet till Asiatisk buffé under lunchen.

Erfarenhetsnivån bland deltagarna var som det brukar varierad. Det fanns de som hade mer än 4 års erfarenhet av Baji och de som aldrig tränat Baji men tränat andra kampsporter. Det fans även de som inte hade någon tidigare bakgrund inom kampsport alls. Men det var inga problem att få till en träning som var givande för alla.

Temat för det här seminariet blev ”Grundtekniker” . Mycket fokus på kroppshållning, stabilitet och kraftgenerering i grundteknikerna. (Läs Mabu). Ett stort fokus hamnade även därför på ”Lilla formen”. Baji Quan är ett ganska så litet system där man börjar med Lilla formen (Xiao Jia) går vidare till Stora formen (Da Jia/Baji), Pigua Quan, Parform (Dui jie), Sex stora öppningar (Liu Da Kai), Åtta viktiga metoder (Ba Da Zhao), Fri sparring (SanShou) och Vapenträning (BingQi).

Baji Quan är känd för sitt explosiva användande av armbågar och metoder för att ta sig in nära inpå motståndaren. Det är där armbågarna kommer till sin användning. Men ibörjan ligger fokuset på att stärka benen och lära sig hur man rör sig för att kunna generera baji-kraft.

Under de två dagarna växlade vi mellan enskilda teknikövningar, form och applikationer från Lilla formen och för enskilda tekniker. Jag vet inte hur andra kände sig men jag hade i alla fall både roligt och träningsverk efter två dagars givande träning.

Baguas åtta metoder

En av de grundläggande idéerna i bagua är kontinuerlig rörelse. När man kommer i kontakt med motståndaren förändrar man sin rörelse allteftersom det krävs. Man kan säga att det finns åtta olika metoder för att förändra rörelsen, eller åtta strategier för att komma vidare. I praktiken blandar man fritt, men man låter en metod dominera hela tiden. Dessa metoder omnämns ibland med namnen på sina associerade trigram eller de djur som karakteriserar deras anda, men det finns mer lättbegripliga beteckningar. Vi har inga officiella översättningar från kinesiskan, så engelska får duga. Beskrivningarna nedan tar upp några aspekter av varje princip.

Interlocking – kan översättas med sammanlänkad, både i betydelsen att varje attack är förberedelse för nästa, så att det inte finns några glapp, men även att man positionerar sig så att motståndaren inte kommer åt att anfalla. Representeras av lejonet.

Moving with the force – följer med motståndarens kraft och rörelse, dels för att förlänga hans kraft så att han kommer ur balans, men även för att kunna anfalla i luckorna när motståndaren byter riktning. Attackerna snärjer motståndaren. Respresenteras av ormen.

Turning the back – attackerar på reträtten, ofta genom en manöver som kan verka spela motståndaren i händerna, men som tillåter en motattack ur en oväntad vinkel. Representeras av björnen.

Lifting and holding – får motståndaren ur balans och öppna upp honom med ena handen så att den andra kan slå. Representeras av “long”, den kinesiska draken.

Windmill – växlar sida och riktning hela tiden. Efter att ha slagit från höger till vänster byter man genast håll och slår från vänster till höger, eller upp-ner, fram och tillbaka. Har även betydelsen av att man skiftar kroppen från sida till sida för att hitta luckor. Representeras av “feng” en mytologisk fågel, brukar översättas med fenix.

Lying step – använder långa steg och snabba växlingar av höjden, både för att få kraft i slag och för att få motståndaren ur balans, eller för att undvika en attack. Representeras av tuppen.

Reversing the body – liknar moving with the force då man följer med motståndaren, men i reversing the body leder man motståndaren in i tomhet i stället för att snärja eller binda upp honom, och det finns även aspekten att man återvänder och anfaller samma mål så att säga från andra hållet om man inte nådde fram med den första attacken. Representeras av qilin, ytterligare ett mytologiskt djur som brukar översättas med enhörning även om kimera kanske passar bättre.

Enfolding – använder alternerande ihopsjunkande och expanderande rörelser för att rycka ned motståndaren, ofta med ett slag samtidigt. Representeras av apan.

麒麟步 Qilin Bu

Under seminariet i helgen kom det upp en fråga om vad qiling bu står för. Jag kunde inte svara då men har ett svar nu:

Qilin

Qilin är ett mytologiskt djur med ursprung från kina. Den har en kropp som består av delar från olika djur och den symboliserar lugn och anses medföra tur. På engelska översätter man ofta “Qilin bu” till “Unicorn stance”.